MTB Sližari Solčany


  • Naše občianske združenie MTB Sližari (ďalej len "združenie") vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12. 4. 2012 na základe rozhodnutia prípravného výboru a zároveň zakladajúcich členov v zložení Branislav Mišuta, Boris Jenis, Jozef Hain a Ing. Julius Kováč za účelom organizovaného spoznávania domácej i zahraničnej prírody zo sedla horských bicyklov.
  •  Na ustanovujúcej schôdzi dňa 30.4.2012 boli zvolení členovia rady združenia a revízor (viď sekciu právna subjektivita), ktorí riadia jeho činnosť a zabezpečujú servis pre ostatných členov pri napĺňaní cieľov združenia. V roku 2013 sa združenie sa rozšírilo o 10 členov a je naklonené k prijímaniu ďalších nadšencov. 
 
  • Od tejto doby sa nám darí napĺňať cieľ a zámer združenia uvedený v stanovách, ktorým je organizácia telesnej kultúry pre členov, ako aj nečlenov združenia v oblasti cyklo-turistiky vo voľnom čase, a to nielen pravidelnými tréningami v krásnych exteriéroch pohoria Tribeč a výletmi do príťažlivých lokalít slovenských lesov, ale najmä účasťou na tuzemských a zahraničných súťažiach a maratónoch, ktorých sme absolvovali už niekoľko  (viď fotogalériu) a stále prijímame ďalšie výzvy.
  • V budúcnosti by sme radi participovali na realizácii výstavby cyklotrás v našom regióne a organizácii spoločných športových aktivít pre verejnosť, v spolupráci s miestnou samosprávou a športovými organizáciami na území Slovenskej republiky.